Privātums

Personiskās informācijas vākšana

Lielākoties interneta veikalu FitPro.lv var apmeklēt, nesniedzot personisko informāciju. Tomēr, lai piekļūtu dažām tīmekļa vietnes lapām, interneta veikala apmeklētājiem ir jāsniedz personiskā informācija. Sistēma var neļaut piekļūt attiecīgām lapām, ja lietotājs atsakās sniegt personisko informāciju.

Reģistrējoties interneta veikala www.fitpro.lv tīmekļa vietnē, Jums var tikt pieprasīts norādīt personas datus, piemēram, vārdu, e-pasta adresi, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru, adresi utt. Šī informācija tiek izmantota Jūsu pasūtījumu apstrādei. FitPro.lv ir tiesības šo informāciju izmantot arī informēšanai par produktiem un pakalpojumiem, kas Jūs varētu interesēt.

Sīkdatņu lietošana

Dažās tīmekļa vietnes lapās ir izmantotas sīkdatnes – mazi faili, ko saglabā uz jūsu cietā diska identifikācijas mērķiem. Šie faili tiek izmantoti reģistrācijai un identifikācijai nākamajā reizē, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni. Ņemiet vērā, ka sīkdatnes nevar nolasīt informāciju no jūsu cietā diska. Jūsu interneta pārlūkprogramma var informēt jūs katru reizi, kad saņemat sīkdatni, un lūgt jūsu atļauju to pieņemt. Dažas tīmekļa vietnes lapas nevar pilnībā darboties bez sīkdatnēm, un jums varētu būt liegta pieeja kādai informācijai, ja atteiksieties pieņemt sīkdatnes.